Sommerdekk

Stort sett skifter de fleste av oss til sommerdekk etter påske og til vinterdekk igjen i september og oktober, noen ikke før i november. Det er en lang periode med svært varierende klima som stiller store krav til hva dekkene våre skal tåle. 

Fakta om sommerdekk

  • Det er kun med sommerdekk du vil oppnå det beste grepet uansett våte eller tørre veier. Dette fordi mønster og gummiblanding er spesielt tilpasset varmere temperaturer.
  • Sommerdekk gir også høyere kjørestabilitet i kurver og det gir optimal kjørelengde på sommertemperaturer.
  • Riktig mønsterdybde på dekkene er svært viktig for godt veigrep på spesielt våte sommerveier.
  • Nye sommerdekk har ca 8 mm mønsterdybde. Vår anbefaling er å bytte sommerdekkene ved 3 mm mønsterdybde, selv om det lovlige minimumskravet til dybde på sommerdekk er 1,6 mm.  
  • Husk også at sommerdekk ikke skal brukes når det er vinterføre, da de ikke har tilstrekkelig veigrep. 

Skift i tide - frister for sesongskifte

  • Piggdekkfrist: Piggdekk kan du sette på fra 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor dato er fra 15. oktober. 
  • Fristen for å ta av piggdekk er fra første mandag etter 2. påskedag, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor fristen er 1. mai.
  • Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk, men vi anbefaler kun bruk i vinterhalvåret.

Krevende føreforhold gjør det lovlig å sette på piggdekk både før og etter disse fristene. Det er bilføreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Be om tilbud

Velg dekkdimensjoner
Bredde
Profil
Diameter
Eller

Skriv inn ditt reg. nr.
Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet